Veiligheid Leefbaarheid

Herplaatsing Veiligheid – Leefbaarheid

Het Bedrijfstak pensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF) zal binnenkort Veiligheid-Leefbaarheid plaatsen aan het “Prinsenhof”, onderdeel van het Haagse Central Business District. Onlangs is het beeld in ook het Geusselt Business Park in Maastricht geplaatst.

Overdracht Reizigers aan het NS Spoorwegmuseum

Op 29 januari 2006 is op Aart Lamberts’ atelier het beeld overgedragen door Kees de Boo, directeur NS-vastgoed, aan Paul van Vlijmen, directeur Spoorwegmuseum. Daarmee is de opdracht voor Aart een feit. In zijn inleidende toespraak trok Ed Wingen, voormalig hoofdredacteur Kunstbeeld,…

Open atielier

Open atielier

Op zaterdag 12 en zondag 13 november 2005 is open atelier gehouden. Een unieke gelegenheid, want naast beelden van Aart exposeerde zijn dochter Pien prachtige schilderijen.

‘Drie Amsterdammers’, Oosthuizen

In Oosthuizen vond een driemansexpositie plaats van 21 augustus t/m 11 september 2005. Aart exposeerde samen met Henri de Haas (aquarellen) en Lucas Kuys (pastels en schilderijen). De opening in de Grote Kerk was op zaterdag 20 augustus.

Onthulling Kanaalgravers

Op 11 april 2005 is het beeld De Kanaalgravers onthuld op het Pontplein in Velsen door Siebe Rolle. Siebe Rolle, voormalig gemeente-archivaris van Velsen, is mede-auteur (i.s.m. Theun de Vries) van ‘Eene plaats van grooten omvang – 1876-1976 honderd jaar IJmuiden…

Plaatsing Kanaalgravers

Plaatsing van de Kanaalgravers – Pontplein, Velzen.

Herplaatsing Eendracht

De herinrichting van de omgeving van de Aalbersestraat/Ruys de Beerenbrouckstraat (Amsterdam) is afgerond. Het verzetsmonument Eendracht is op zijn definitieve plaats gezet.

Beeld hijsen

Beeld hijsen naar het atelier aan de Wibautstraat

Interview Frankfurter Allgemeine

Interview Frankfurter Allgemeine

Aart geïnterviewd door Martina Wehlte-Höschele voor de Frankfurter Allgemeine n.a.v. de expositie in Galerie Sander te Darmstadt.  

Galerie D'Eendt

Galerie D’Eendt